Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach we współpracy z Caritas Diecezji Sosnowieckiej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2018.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 

  • 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 634 zł).
  • 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 514 zł).

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m. in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci bezpłatnej żywności, proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, ul. Szkolna 100, 42-512 Psary.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

AA+A-