Bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży 9-24 lutego 2019

Oferta dotyczy dzieci i młodzieży z terenu całej Polski. Do bezpłatnych przejazdów uprawnia ważna legitymacja szkolna szkół podstawowych, gimnazjalnych, branżowych i średnich lub dokument potwierdzający wiek w przypadku dzieci przedszkolnych. Oferta obejmuje całą siatkę połączeń Kolei Śląskich z wyjątkiem odcinka przygranicznego Chałupki-Bohumin.

Projekt realizowany z inicjatywy Marszałka Województwa Śląskiego - kolejeslaskie.com - +48 32 479 55 55.

AA+A-