Kurs komputerowy

Biuro „INTERLOGOS” w ramach całkowicie bezpłatnego projektu unijnego „Akademia kluczowych kompetencji mieszkańców województwa śląskiego” zaprasza do udziału w szkoleniu komputerowym wszystkich pracujących mieszkańców woj. śląskiego w wieku od 25 do 64 lat.

Kurs komputerowy przeprowadzamy na wszystkich poziomach zaawansowania (A-podstawowy, B-średnio-zaawansowany, C-zaawansowany) i obejmuje 120 godz. szkolenia oraz realizowany jest w ciągu 4 miesięcy przy częstotliwości spotkań od 2 do 3 w tygodniu po od 3 do 6 godz. w czasie jednego spotkania. Kurs zakończony jest egzaminem zewnętrznym i otrzymaniem przez jego uczestników Międzynarodowego Certyfikatu DIGCOMP.

Pobierz opis szkolenia komputerowego

AA+A-