WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NALEŻY SKŁADAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH, UL. SZKOLNA 100, 42-512 PSARY.

Od nowego okresu świadczeniowego tj. od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane:
- od dnia 1 lipca 2019 roku drogą elektoniczną,
- od dnia 1 sierpnia 2019 roku w formie papierowej.

W miesiącach: sierpień, wrzesień i październik 2019 roku wnioski o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach w godzinach 7.30 – 17.00
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymanie matki albo ojca.
- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo opiekunowi prawnemu dziecka albo dyrektorowi domu pomocy społecznej.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

PROPONOWANY HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW W FORMIE PAPIEROWEJ NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE "500+" W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH

Lp.  SOŁECTWO  DATA PRZYJMOWANIA
WNIOSKÓW 
LICZBA DNI 
 1.  Brzękowice,
Goląsza,
Dąbie
 03,04 sierpień  2
 2.  Góra Siewierska,
Gródków
 05,06,07 sierpień  3
 3.  Malinowice  10,11 sierpień  2
 4.  Preczów  12,13 sierpień  2
 5.  Psary  14,17,18,19,20 sierpień  5
 6.  Sarnów  21,24,25,26 sierpień  4
 7.  Strzyżowice   27,28,31 sierpień  3
AA+A-