Oferta pracy - umowa zlecenia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach poszukuje osób do zatrudnienia w ramach umowy zlecenia do realizacji projektu: dwóch opiekunów i jednego asystenta osoby niepełnosprawnej.

Opiekun w mieszkaniu chronionym wspieranym

Warunki pracy:

 • rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenia.

 • ilość osób planowanych do realizacji zadania: 2 osoby

 • miejsce wykonywania zlecenia: Goląsza Górna.

 • liczba godzin: łączna ilość godzin dla dwóch osób wykonujących usługi: 990 godz.

 • wykonywanie zlecenia: nie krócej niż 3 godz. dziennie przez 7 dni w tygodniu, dla 3 osób.

Wymagane kwalifikacje:

 • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,

  lub

 • osoba posiadająca doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.

Czas trwania usługi:

 • 11 m-cy, w okresie od kwietnia 2021r.

 

Asystent w mieszkaniu chronionym wspieranym

Warunki pracy:

 • rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenia,

 • ilość osób planowanych do realizacji zadania: 1,

 • miejsce wykonywania zlecenia: Goląsza Górna,

 • liczba godzin: 440,

 • wykonywanie zlecenia: 2 godz. zegarowe przez 5 dni w tygodniu dla 3 osób.

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończone kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012r., poz. 184 ze zm.)

Czas trwania usługi:

 • 11 m-cy, w okresie od kwietnia 2021r.

 

 • termin realizacji może ulec zmianie z uwagi na sytuację epidemiologiczną i za zgodą IZ RPO WSL.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w godzinach pracy OPS, z P. Dorotą Koch-Bondarą, tel 515 756 153.

 

AA+A-