4 kwietnia 2022 - termin wydawania żywności POPŻ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach, prosi osoby które otrzymały skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, o zgłaszenie się od dnia 04 kwietnia 2022r. po odbiór żywności do magazynów Caritas, w Schronisku dla bezdomnych w Będzinie-Łagiszy. Odbiór żywności we wtorki  od 9.00 do 12.00 i czwartki od 15.00 do 18.00.

Jednocześnie przypominamy, że pomoc żywnościową w ramach programu mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 707,20 w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 320,00 w przypadku osoby w rodzinie.

AA+A-