Informacja

W wyniku trwających nadal na Ukrainie działań wojennych gościmy obecnie na terenie naszej gminy 232 obywateli Ukrainy. W przeważającej większości schronienia użyczają im nasi mieszkańcy, natomiast w ostatnim czasie zostały również przygotowane dodatkowe miejsca zakwaterowania grupowego w Górze Siewierskiej, Gródkowie i Goląszy Górnej. Osoby te, bezpośrednio po rejestracji otrzymują niezbędne artykuły, produkty żywnościowe i higieniczne przygotowywane przez pracowników Ośrodka ze zbiórek zorganizowanych na terenie Gminy, oraz na bieżąco dostarczanych bezpośrednio do Ośrodka. Dzięki Państwa ofiarności mogliśmy zabezpieczyć pierwsze niezbędne potrzeby uchodźców.

Jednocześnie informujemy, że po otrzymaniu przez zainteresowanych nr PESEL w Urzędzie Gminy, przewidziane jest dla nich wsparcie finansowe.

 

Tutejszy Ośrodek przyjmuje w pierwszej kolejności wnioski  na jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł na osobę, na sfinansowanie wyżywienia dzieci w szkole podstawowej oraz zabezpieczenie - w sytuacjach tego wymagających - pomocy psychologa.

Rodziny ukraińskie posiadające dzieci powinny w dalszej kolejności złożyć wnioski o świadczenie wychowawcze - 500plus. W tym celu pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą pełnili dyżur celem udzielenia pomocy w złożeniu wniosku:

- w Sosnowcu w dniach 26.03.2022r. i 27.03.2022r. w godzinach od 9:00 do 15:00

- w Dąbrowie Górniczej w dniu 26.03.2022r. w godzinach od 9:00 do 15:00

 Do złożenia wniosku o świadczenie 500+ jest niezbędny:

- numer PESEL UKR,

- numer konta Polskiego Banku,

- adres mail (z łacińskimi literami),

- numer telefonu polskiego do którego osoba będzie miała bezpośredni dostęp, gdyż na ten numer będą wysyłane hasła do logowania.

Ponadto, w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej ukraińskim dzieciom będą przysługiwać świadczenia rodzinne, na otrzymanie których rodzice - opiekunowie są zobowiązani złożyć wniosek.

Dziękujemy serdecznie naszym mieszkańcom za ofiarność i zaangażowanie w niesienie pomocy.

 

AA+A-