Informacja o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dla mieszkańców powiatu oraz uchodźców wojennych

W ramach współpracy z powiatem będzińskim, w związku z powierzeniem organizacji Stowarzyszeniu Dogma  prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji  informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej przez mieszkańców powiatu, w tym uchodźców wojennych.

Na stronie internetowej www.dogma.org.pl pod linkiem https://dogma.org.pl/lokalizacje/powiat-bedzinski/ znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie powiatu.

Informujemy, iż punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnych porad obywatelskich działają w trybie stacjonarnym.

Na poradę trzeba się umówić telefonicznie, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego pod numerem: 32 77 87 884.

Uruchomiono również dodatkowy numer telefonu/infolinii 79 88 69 599, pod którym: można uzyskać informacje na temat warunków i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

AA+A-