FUNDACJA FEMINOTEKA - INFORMUJE

 FUNDACJA FEMINOTEKA - INFORMUJE...', 'fundacja-feminoteka-informuje'
Fundacja Feminoteka od wielu lat działa na rzecz poprawy sytuacji kobiet w Polsce.

W ubiegłym roku firma Avon powierzyła nam prowadzenie ogólnopolskiego antyprzemocowego projektu „Wielka Kampania Walki o Godność”. Jest to program mający na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt.
W ramach tego przedsięwzięcia prowadzimy ogólnopolski telefon interwencyjny:
789 – 30 – 65 – 66

Oprócz natychmiastowego wsparcia i porady, proponujemy telefoniczne konsultacje prawne i psychologiczne. Posiadamy bazę miejsc pomocy w całej Polsce i staramy się systematycznie ją aktualizować. W ramach projektu prowadzimy m. in. warsztaty antyprzmocowe dla kobiet i dziewcząt, debaty poświęcone tematyce przemocy wobec kobiet oraz tworzymy lokalne antyprzemocowe koalicje. Ekspertki naszej fundacji brały udział w konsultacjach dotyczących nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, od lat angażują się w antyprzmocowe działania, monitorując działania instytucji odpowiedzialnych za realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Staramy się też lobbować odpowiednie organy na rzecz prawidłowego funkcjonowania tej ustawy.


FUNDACJA FEMINOTEKA
Ul. Warecka 8/91, 00-040 Warszawa

AA+A-