Turniej siatkówki plażowej o puchar „Trzeźwości” Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich - 28.08.2010r.

Turniej siatkówki plażowej o puchar „Trzeźwości” Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich
Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 28 sierpnia 2010 roku na terenie Gimnazjum w Psarach przeprowadził Turniej Siatkówki Plażowej Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich o puchar Trzeźwości , drużyn dwuosobowych.
Patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Psary.
Na starcie do turnieju stanęło 17 zespołów z terenu Świętochłowic, Sosnowca, Piekar Śląskich, Będzina – Łagiszy, Psar, Dąbia, Strzyżowic.
Punktualnie o godzinie 10:00 rozpoczął się turniej. Sędzią głównym był pan Adam Adamczyk.
Po rozegraniu turnieju wyłoniono zwycięzców:

I – m-ce Dawid Wieczorek – Wojciech Szpitol
z Klubu Abstynenckiego Spróbuj z Nami ze Świętochłowic

II – m- ce Mateusz Król – Tomasz Kaczmarek
z Klubu Abstynenckiego Spróbuj z Nami ze Świętochłowic

III – m- ce Łukasz Bulenda – Piotr Małolepszy
z Klubu Abstynenckiego Spróbuj z Nami ze Świętochłowic

wśród drużyn mieszanych kolejność wyglądała następująco:

I – m-ce Anna Cyndzas – Robert Adamczyk
z Klubu Abstynenckiego Piątka z Piekar Śląskich

II – m-ce Karolina Żuk – Paweł Flak
ze Świetlicy Integracyjnej OPS w Psarach

III – m-ce Paulina Gancarz – Łukasz Żuk
ze Świetlicy Integracyjnej OPS w Psarach

wśród kobiet kolejność wyglądała następująco:

I m- ce Anna Cyndzas
z Klubu Abstynenckiego Piątka z Piekar Śląskich

II – m- ce Karolina Żuk
ze Świetlicy Integracyjnej OPS w Psarach

III – m-ce Paulina Gancarz
ze Świetlicy Integracyjnej OPS w Psarach

Turniej zakończono o godzinie 18:30 wręczeniem pucharów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach. Fundatorem pucharów była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tradycyjnie wszyscy uczestnicy Turnieju zostali poczęstowani bardzo smacznym żurkiem przygotowanym przez wspaniałą wolontariuszkę Panią Dorotę Horzela z Góry Siewierskiej, której składamy gorące podziękowania za pomoc.

Dziękujemy za pomoc przy organizacji turnieju:
Pani Ewie Wawrzak Dyrektor Gimnazjum w Psarach
Panu Adamowi Adamczykowi za sprawiedliwe sędziowanie

 
Z A P R A S Z A M Y  ZA  R O K !!!


Sporządził: Aleksander Koćwin

AA+A-