Dofinansowanie nauki pływania dla dziewięciolatków z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Dofinansowanie nauki pływania dla dziewięciolatków z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sportowa Gmina Psary” pozyskało dofinansowanie w wysokości 16000,00 zł. na projekt „Umiem pływać” z funduszu zajęć sportowo – rekreacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt trwa od kwietnia do listopada 2009r., w ramach którego uczniowie klas drugich szkół podstawowych uczęszczają bezpłatnie na basen gdzie są prowadzone lekcje pływania. W projekcie bierze udział 60 dzieci z czterech Szkół Podstawowych Gminy Psary.

Pływanie należy do zdrowego i wszechstronnie rozwijającego sportu. Najkorzystniejszym okresem do nauki pływania jest wiek przedszkolny i młodszy wiek szkolny, tj. 6-10 lat. Rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym, czyli od 6-tego do 10-tego roku życia systematycznie postępuje. Dlatego też, tak ważna jest dbałość o zapewnienie dziecku właściwych warunków życia, nauki i wypoczynku. Aktywność ruchowa ucznia w tym okresie rozwojowym kształtuje cechy charakteru przydatne w życiu codziennym. Daje podstawę do wyrobienia nawyku promocji swojego zdrowia. Ten zapoczątkowany proces umożliwia dziecku sprawowanie kontroli nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę. Pływanie działa dodatnio na ogólny rozwój fizyczny i sprawność ucznia. 

Biorąc pod uwagę obecny system oświatowy tj. kilkugodzinne, wymuszone przebywanie dziecka w pozycji siedzącej w czasie lekcji oraz brak dostatecznej ilości ruchu w czasie wolnym od zajęć szkolnych długotrwałe siedzenie przed telewizorem i komputerem sprzyja powstawaniu skoliozy, wad postawy, a także osłabieniu gorsetu mięśniowego. Wśród dzieci i młodzieży widoczny jest wzrost liczby osób z nadwagą, a nawet otyłych. Zajęcia na basenie są doskonałe dla uczniów dotkniętych tymi problemami, a także dla uczniów słabszych fizycznie.

Umiejętność pływania pozwala dziecku na skuteczne i przyjemne korygowanie wad postawy oraz zapobieganie płaskostopiu. Pływanie jest doskonałym zabiegiem hartującym organizm dziecka. 

Dlatego postanowiliśmy, że projektem obejmiemy dzieci z klas drugich Szkół Podstawowych Gminy Psary. Uważamy, iż jest to najlepszy okres, ponieważ są już na tyle duże i samodzielne, aby jeździć na basen z opiekunami i instruktorami bez opieki rodziców, a są w najkorzystniejszym wieku do rozpoczęcia nauki pływania. Na terenie Gminy nie ma żadnego basenu z którego mogłyby korzystać dzieci, w związku z tym głównie zależy nam, aby na basen jeździły dzieci z problemami zdrowotnymi np. związanymi ze skrzywieniami kręgosłupa oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych podległych Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Psarach. Dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych to jedyna okazja by jechać na basen, sytuacja materialna tych rodzin nie pozwala na zapewnienie takiego rodzaju spędzania czasu wolnego.

Zarząd

AA+A-