Sprawozdanie z Lokalnej Zbiórki Żywności '' 2012r,

Sprawozdanie z Lokalnej Zbiórki Żywności ''
Psary, dn. 04.04.2012r.

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMITET ORGANIZACYJNY
W DNIACH 19.03.2012r. - 30.03.2012r.
W RAMACH AKCJI "LOKALNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI"


W dniu 14.03.2012r. został założony Komitet Organizacyjny, którego celem była zbiórka żywności oraz artykułów chemii gospodarczej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Psary. Na podstawie decyzji Wójta Gminy Psary ROII.5311.1.2012 z dnia 16.03.2012r. Komitet uzyskał zgodę na przeprowadzenie tego przedsięwzięcia.

Komitet wystosował pisma do poszczególnych właścicieli sklepów z prośbą o umożliwienie zbiórki na terenie ich obiektów (zał. nr 1). Akcja została rozpowszechniona poprzez informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, jak również poprzez umieszczenie plakatów na tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy (zał. Nr 2). Informacje o organizowanej zbiórce zostały równiż rozesłane przez system newslettera Gminy Psary.

W dniach 29 marca 2012r. w godzinach 9.00 – 12.00 oraz 30 marca w godz. 15.00 – 18.00 (w sklepie w Sarnowie zarówno 29 jak i 30 marca zbiórka odbywała się w godzinach 9.00 – 12.00) członkowie Komitetu posiadający legitymację określoną przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 listopada 2003r. (zał. nr 3) przeprowadzili zbiórkę żywności w sklepach, które wyraziły chęć współpracy w tym zakresie. Mieszkańcy gminy dostarczali również artykuły spożywcze bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej, które były przyjmowane za potwierdzeniem odbioru (zał. nr 4). Natomiast w dniu 02.04.2012r. członkowie Komitetu odebrali żywność zbieraną przez uczniów szkół podstawowych i Urzędu Gminy,  a 03.04.2012r. w Gimnazjum w Psarach, odebrano żywność zebraną przez młodzież w ramach konkursu na koszyk wielkanocny. Wszystkie artykuły zebrane w ramach akcji były ewidencjonowane na druku "Spis art. spożywczych otrzymanych w ramach Akcji "Lokalna Zbiórka Żywności" w ....." (zał. Nr 5).
W ramach akcji zebrano 190 różnego rodzaju asortymentów (zał. nr 6) na szacunkową kwotę 2714,09 zł, oraz 144 rodzajów asortymentów na szacunkową kwotę 1109,75 zł (zał. nr 7) odebranych z Gimnazjum w Psarach. Zebrane artukuły zostały rozdysponowane wśród 62 rodzin/160 osób wytypowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Paczki żywnościowe były wydawane przed Świętami za potwierdzeniem odbioru (zał. nr 8). Akcja "Lokalna zbiórka żywności" była przeprowadzona bezpłatnie.
 

Komitet Organizacyjny

Akcji "Lokalna zbiórka żywności"

AA+A-