'Podsumowanie IV Halowego Turnieju Piłki Nożnej Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich

 

  'Podsumowanie IV Halowego Turnieju Piłki Nożnej Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich'

, ' dniu 25 lutego 2012 roku w Hali Sportowej Gimnazjum w Psarach, odbył się IV Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar „Trzeźwości” Ośrodka Pomocy Społecznej  w Psarach pod honorowym patronatem Wójta Gminy Psary Pana Tomasza Sadłonia, który dokonał jego uroczystego otwarcia. Organizatorami imprezy byli Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Psarach, Urząd Gminy Psary, UKS Gimnazjum Psary, Stowarzyszenie Sportowa Gmina Psary, Gimnazjum Psary oraz Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich CONCORDIA w Psarach. ', '
W szranki turnieju stanęło 13 zespołów. Gminę Psary reprezentowały drużyny:

Orzeł Dąbie, Iskra Psary, Red Devils, Deluxe, Dream Team oraz Kluby Abstynenckie: Spróbuj z Nami ze Świętochłowic, Odrodzenie Bytom, Uwolnienie I Sosnowiec, Uwolnienie II Sosnowiec, Piątka Piekary Śląskie, Nowe I Czeladź, Nowe II Czeladź  i zespół z Przeczyc Drut Kolczasty.

I miejsce Turnieju zajął zespół Orzeł Dąbie z Dąbia,

II miejsce - zespół z Klubu Abstynenta Spróbuj z Nami ze Świętochłowic,

III miejsce - zespół Nowe II z Klubu Abstynenckiego Nowe Czeladź.

Puchar Fair Play otrzymał zespół Piątka z Piekarskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Piątka Piekary Śląskie, najlepszym bramkarzem turnieju został Piotr Kućma z Klubu Abstynenckiego Spróbuj z Nami ze Świętochłowic, a Królem Strzelców – Igor Sidur z zespołu Delux.

Zwycięskie zespoły i zawodnicy otrzymali z rąk Wójta Gminy Psary okolicznościowe puchary, statuetki i dyplomy.

Po zakończeniu turnieju zawodnicy zostali poczęstowani gorącym żurkiem z kiełbasą.

Organizatorzy imprezy serdecznie dziękują za okazaną pomoc i poświęcenie przy organizacji i prowadzeniu Turnieju:

-         sponsorom Państwu Jackowi i Ewie Bara z Firmy BARA z Mierzęcic za przekazane wędliny,

-         Pani Dorocie Horzela z Góry Siewierskiej za wolontarystyczną pomoc w przygotowaniu pysznego żurku,

-         Panu Adamowi Adamczykowi - za sędziowanie,

-         Panu Krzysztofowi Piechcińskiemu trenerowi z Klubu Orzeł Dąbie,

-         Panu Andrzejowi Olszewskiemu z UKS Gimnazjum w Psarach,

a także ludziom dobrej woli, bez których Turniej nie miałby należytej oprawy, a uśmiech i radość piłkarzy niech będzie podziękowaniem i wyrazem wdzięczności za okazaną pomoc.

 

Sporządził: Aleksander Koćwin

AA+A-