Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach, poszukuje: pedagoga/psychologa w ramach realizacji projektu „Aktywna rodzina – wsparcie mieszkańców Gminy Psary” do prowadzenia konsultacji i poradnictwa specjalistycznego - Techniki relaksacji dla dzieci,  w formie ćwiczeń relaksacyjnych, zabawy i wykładu, w trakcie zajęć dla opiekunów. Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje na temat oferty i wymagania kwalifikacyjne są zamieszczone na stronie bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach pod adresem http://bip.opspsary.rekord.com.pl/5604.

Zapraszamy do składania ofert.

 

Baner Funduszy Unii Europejskiej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH

Zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. pn. “Aktywna rodzina - wsparcie mieszkańców Gminy Psary” osoby/rodziny wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Usługi wsparcia oferowane w projekcie realizowanym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku będą obejmować:

  1. Asystentura rodzinna – wsparcie w wychowywaniu dzieci.
  2. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – porady psychologa.
  3. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – warsztaty kompetencji rodzicielskich.
  4. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne - techniki relaksacji dla dzieci.
  5. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – warsztaty edukacji finansowej.
  6. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – warsztaty kompetencji rodzicielskich artystyczne.
  7. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – zdrowy styl życia – spotkanie z dietetykiem.
  8. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – treningi higieny osobistej i otoczenia domowego.
  9. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – logopedia.
  10. Usługa dla rodziny - Rodzina do kina.

Osoby zgłaszające się do projektu zobowiązane są przejść procedurę rekrutacyjną prowadzoną przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach w oparciu o Regulamin rekrutacji udziału w projekcie. Zgłoszeń należy dokonywać do 30 stycznia 2022 roku. Prosimy o zgłaszanie się osobiście lub telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach - pokój Nr 5 na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach przy ul. Szkolnej 100, codziennie w godzinach pracy Ośrodka. Natomiast telefonicznie również w weekendy w godzinach 9:00 - 17:00 pod nr tel. 515756153.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 515756153 lub 322672262 celem przekazania szczegółowych informacji.

Zapraszają Organizatorzy

Załączniki do pobrania: