Zmiana organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

Informujemy, że w związku z licznymi sprawami dotyczącymi realizacji dodatków węglowych oraz koniecznością bieżącego ich przyznawania wprowadza się od dnia 28.11.2022r. następujące zmiany organizacyjne w pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach:

 

  1. wyznaczenie każdego poniedziałku jako dnia o wydłużonej obsłudze interesantów do godz. 17.00, z jednoczesnym utrzymaniem godzin pracy Ośrodka w pozostałe dni tygodnia od 7.30 do 15.30,

  2. w celu przyspieszenia realizacji zadań - wyznaczenie każdej środy jako dnia wewnętrznej pracy urzędników, bez obsługi interesantów, z zachowaniem w tym dniu obsługi kancelaryjnej.

AA+A-