SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI - grudzień 2012

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMITET ORGANIZACYJNY
W DNIACH 03.12.2012r. - 14.12.2012r.
W RAMACH AKCJI "LOKALNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI"

W dniu 19.11.2012r. został założony Komitet Organizacyjny, którego celem była zbiórka żywności oraz artykułów chemii gospodarczej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Psary. Na podstawie decyzji Wójta Gminy Psary ROII.5311.4.2012 z dnia 26.11.2012r. Komitet uzyskał zgodę na przeprowadzenie tego przedsięwzięcia.
Komitet wystosował pisma do poszczególnych właścicieli sklepów z prośbą o umożliwienie zbiórki na terenie ich obiektów (zał. nr 1). Akcja została rozpowszechniona poprzez informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, jak również poprzez umieszczenie plakatów na tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy (zał. Nr 2).
W dniu 13 grudnia 2012r. w godzinach 9.00 – 15.00 członkowie Komitetu posiadający legitymację określoną przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 listopada 2003r. (zał. nr 3) przeprowadzili zbiórkę żywności w sklepach, które wyraziły chęć współpracy w tym zakresie. Mieszkańcy gminy dostarczali również artykuły spożywcze bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej, które były przyjmowane za potwierdzeniem odbioru (zał. nr 4). Natomiast w dniu 14.12.2012r. członkowie Komitetu odebrali żywność zbieraną przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz Urzędu Gminy. Wszystkie artykuły zebrane w ramach akcji były ewidencjonowane na druku "Spis art. spożywczych otrzymanych w ramach Akcji "Lokalna Zbiórka Żywności" w ....." (zał. Nr 5).
W ramach akcji zebrano ponad 300 różnego rodzaju asortymentów (zał. nr 6) na szacunkową kwotę 5084,23 zł. Zebrane artukuły zostały rozdysponowane wśród 61 rodzin/140 osób wytypowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Paczki żywnościowe były wydawane przed Świętami za potwierdzeniem odbioru (zał. nr 7). Akcja "Lokalna zbiórka żywności" była przeprowadzona bezpłatnie.


Komitet Organizacyjny
Akcji "Lokalna zbiórka żywności"

AA+A-