Szanowni Państwo, informujemy, że każda środa w Ośrodku Pomocy Społecznej jest dniem pracy wewnętrznej, bez obsługi interesantów.

Projekt „Tu jest moje miejsce”

Projekt „Tu jest moje miejsce”

Od września br. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach realizowany jest lokalny projekt w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W siedzibie Ośrodka prowadzony jest Klub Integracji Społecznej w którym dwa razy w tygodniu organizowane są spotkania grupowe dla 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, uczestników prac społecznie użytecznych.

Dotychczas odbyły się zajęcia z instruktorem BHP z zakresu zasad bezpieczeństwa na placu budowy, oraz z psychologiem z zakresu autoprezentacji i rozpoznawania własnych zasobów. Zaplanowane są również spotkania z terapeutą ds. uzależnień, informatykiem oraz instruktorem ratownictwa przedmedycznego.

W ramach projektu dwie osoby ukończyły szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi. Celem bieżącej realizacji zadań zakupiony został sprzęt komputerowy, a w najbliższym czasie planuje się zakup sprzętu i materiałów budowlanych przeznaczonych do przygotowania prac w ramach budownictwa socjalnego.

Otrzymane dofinansowanie w wysokości 100 tyś. zł w całości zostanie wykorzystane do końca br.

 

Sporządził: Beata Czapla

AA+A-