Szanowni Państwo, informujemy, że każda środa w Ośrodku Pomocy Społecznej jest dniem pracy wewnętrznej, bez obsługi interesantów.

Klub Integracji Społecznej 2012

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach od lutego 2012r. realizuje lokalny program Klub Integracji Społecznej. Zajęcia w ramach KIS odbywają się dwa razy w tygodniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach, bierze w nich udział 8 osób z terenu Gminy Psary.

Celem działalności Klubu jest integracja zawodowa i społeczna osób korzystających ze wsparcia OPS.

Uczestnicy programu w ramach Klubu Integracji Społecznej mogą spotkać się  z doradcą zawodowym, informatykiem oraz pracownikami socjalnymi.

Poprzez zajęcia z doradcą zawodowym uczestnicy KIS mogą określić własne preferencje  i umiejętności zawodowe, poznać instrumenty i usługi rynku pracy, zapoznać się z zasadami konstruowania dokumentów aplikacyjnych. Natomiast zajęcia z informatykiem dadzą szansę na zapoznanie się z możliwościami jakie niesie ze sobą internet podczas poszukiwania pracy, zasadami obsługi poczty elektronicznej oraz systemu operacyjnego Windows. Natomiast pracownicy socjalni będą służyć radą jak gospodarować budżetem domowym, jak aktywnie i racjonalnie spędzać czas wolny oraz co daje nam i innym wolontariat.

Klub Integracji Społecznej pozwala osobom długotrwale bezrobotnym na zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego oraz umożliwia rozwój umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.

AA+A-