Szanowni Państwo, informujemy, że każda środa w Ośrodku Pomocy Społecznej jest dniem pracy wewnętrznej, bez obsługi interesantów.

Prace społecznie użyteczne 2011r.

Prace społecznie użyteczne - kolejnym etapem aktywizacji zawodowej Klientów tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej jest uczestnictwo w pracach społecznie użytecznych, które są wykonywane na terenie gminy Psary. Prace te są realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie a Wójtem Gminy Psary od 14 kwietnia 2011r. Aktualnie prace społęcznie użyteczne wykonuje 8 osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku i kwalifikujących się do świadczeń pomocy społecznej. W ramach dotychczas wykonywanych prac porządkowano teren wokół Urzędu Gminy, pobocza przy ulicy Wiejskiej w Malinowicach w kierunku Dąbia, pomieszczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz rozpoczęto sprzątanie parku przy ul. Zwycięstwa i ul. Reymonta w Psarach. Prace społecznie użyteczne są bardzo dobrą formą aktywizacji osób bezrobotnych, które przez wiele lat pozostawały bez zatrudnienia. Dzięki tego typu aktywizacji zawodowej osoby te mogą drobnymi krokami docenić wartości jakie daje praca, kontakt z ludźmi oraz poznawać własne pozytywne zasoby jakie znajdują się w każdym człowieku.

AA+A-