Szanowni Państwo, informujemy, że każda środa w Ośrodku Pomocy Społecznej jest dniem pracy wewnętrznej, bez obsługi interesantów.

JESTEM TOLERANCYJNY - JESTEM KREATYWNY

W dniu 24 lutego 2009r. w Gimnazjum w Psarach pod honorowym patronatem Wójta Gminy Psary P. Mariana Kozieła odbył się organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Gimnazjum program profilaktyczno - edukacyjny pt. „Jestem Tolerancyjny – Jestem Kreatywny”.

Celem spotkania była edukacja młodzieży gimnazjalnej w zakresie integracji i tolerancji wśród piłkarzy, a przede wszystkim kibiców drużyn piłkarskich. Program miał na celu pokazanie młodzieży prawdziwego, pozytywnego sportowego dopingu oraz kształtowania wśród młodzieży tolerancji wobec przeciwnej drużyny oraz jej kibiców.

W spotkaniu z młodzieżą uczestniczyli:

 1. Śląski Związek Piłki Nożnej Wydział Bezpieczeństwa na Obiektach Sportowych:
  1. P. Lesław Czyż,
  2. P. Andrzej Wróblewski.
 2. Klub Sportowy Ruch Chorzów:
  1. P. Tomasz Sekuła,
  2. P. Michał Haftkowski,
  3. P. Paweł Malinowski,
  4. P. Dawid Szczypior,
  5. P. Adrian Kiwic.
 3. Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec:
  1. P. Tomasz Łuczywek,
  2. P. Dariusz Bernaś.
 4. Komisariat Policji w Wojkowicach:
  1. P. sierżant sztabowy Marcin Swatek.
 5. Komenda Powiatowa Policji w Będzinie:
  1. P. aspirant sztabowy Marek Winek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za poparcie naszej inicjatywy i promowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw w sporcie.

AA+A-