Termin wydawania artykułów żywnościowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach informuje, iż artykuły żywnościowe


w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

(PO PŻ 2014-2020)- Podprogram 2015
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

wydawane będą dla rodzin z dziećmi w wieku do 18 lat, które zostały zakwalifikowane przez tut. Ośrodek

w dniu 12.11.2015r. w godz. 10.00 – 15.00

Miejsce dystrybucji: 42-512 Sarnów, ul. Główna 56 /naprzeciwko przystanku autobusowego/

AA+A-