Zapraszamy na program "Żyj marzeniami a nie uzależnieniami" 2015r.

ZAPRASZAMY NA

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO – EDUKACYJNO – SPORTOWY

ŻYJ MARZENIAMI A NIE UZALEŻNIENIAMI

który odbędzie się 27 maja 2015r.

na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej – Psary, ul. Szkolna 100

9:30 – rozpoczęcie

I KONKURS PROFILAKTYCZNY

1.QUIZ WIEDZY PROFILAKTYCZNEJ

2. KONKURENCJE SPORTOWE

II. TURNIEJE SPORTOWE NA WESOŁO W RAMACH TYGODNIA SPORTU

III. RATOWNICTWO PRZEDMEDYCZNE

IV. MALI STRAŻACY – STRAŻ POŻARNA NA WESOŁO

Poznaj zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia.

PLANOWANE POKAZY DLA PUBLICZNOŚCI

Pokazy od godz. 10:20

1.Prezentacja piłkarzy ZAGŁĘBIE Sosnowiec – pokaz mini treningu

- pokaz techniczno – taktyczny z piłką nożną,

- ćwiczenia techniczno – uderzeniowe ( podania), przyjęcia, najprostsze zwody,

- odżywianie zawodników

2. Pokaz Angeliki Wątor – reprezentantka Polski w szabli kobiet – Zagłębiowski Klub Szermierczy TMS Sosnowiec

- pokaz techniczno – taktyczny z szablą

- ćwiczenia techniczno – uderzeniowe - przyjęcia, najprostsze zwody,

- odżywianie zawodników

3. Pokaz Musztry w wykonaniu uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Wojkowicach o kierunku pożarniczym

4. Pokaz historycznej broni palnej XIX w. - Czarnoprochowy Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju STARE STRZELBY w Jaworzniu

5. Pokaz sprzętu i wyposażenia Ochotrniczej Straży Pożarnej Gminy Psary

6. Pokaz sprawności Policji

- pokaz sprzętu i sprawności Policji z Powiatowej Komendy Policji w Będzinie

- pokaz sprzętu i sprawności w wykonaniu wykladowców i kadetów ze Szkoły Policji w Katowicach

7. Pokaz Sekcji Ratownictwa Medycznego Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu - pokazy udzielania pierwszej pomocy, sprzętu na wyposażeniu karetki ratunkowej

Organizatorzy:

- Urząd Gminy Psary,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Psarach,

- placówki Oświatowe z terenu Gminy Psary,

- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Sportowa Gmina Psary".

Wstęp wolny

Zapraszamy

Organizatorzy

AA+A-