Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Szanowni Państwo, informujemy, że każda środa w Ośrodku Pomocy Społecznej jest dniem pracy wewnętrznej, bez obsługi interesantów.

Podstawa prawna

Podstawa prawna działalności Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach został utworzony w 1990 r. na mocy dwóch Uchwał:

 1. Uchwały Nr X/38/90 Gminnej Rady Narodowej w Psarach z dnia 27.02.1990 r., w sprawie utworzenia jednostki budżetowej. 
 2. Uchwały Nr XVIII/118/91 Rady Gminy w Psarach z dnia 30.12.1991 r., w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach.

Ośrodek działa na podstawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2011r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach realizuje zadania w oparciu o następujące ustawy:

 1. O pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. - tekst jednolity /Dz.U. z 2015r. poz. 163 z póź. zm./,
 2. O zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. - /Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm./,
 3. O świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. - tekst jednolity /Dz.U. z 2015r. poz. 114 z późn. zm./,
 4. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014r. – /Dz.U. z 2014r. poz. 567 z późn. zm./,
 5. O postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 r. - /Dz.U. Nr 86 poz.732 z 2005 roku/,
 6. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. – tekst jednolity - /Dz.U. z 2015r. poz. 859 z późn.zm./,
 7. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. - tekst jednolity /Dz.U. z 2015 roku poz. 1286 z póź. zm./,
 8. O przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. - tekst jednolity - /Dz.U. z 2012r. poz. 124 z póź. zm./,
 9. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. - tekst jednolity - /Dz.U. z 2015r. poz. 1390 z póź. zm./.
 10. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. – tekst jednolity - /Dz.U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm./,
 11. Rozporządzenie Min. Gosp. i Pracy w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych z dnia 15 października 2005 r.
 12. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.,- tekst jednolity - / Dz.U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm./,
 13. O pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. - / Dz.U. z 2016r. poz. 195/,
 14. O wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z dnia 4 listopada 2016r. - /Dz.U. z 2016r. poz. 1860/,
 15. Inne

Zadania realizowane w oparciu o powyższe ustawy uwzględnione w aktach prawa miejscowego:

 • Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Psarach na lata 2014 – 2020 powołanej Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XLVI/480/2014 z dnia 25.09.2014r.
 • Gminnym Systemie Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną powołanym Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XXVII/196/2008 z dnia 29.12.2008 r.
 • Lokalnym programie osłonowym z zakresu pomocy społecznej powołanym Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XXVIII/209/2009 z dnia 28.01.2009r.
 • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania powołanej Uchwałą Rady Gminy Psary Nr VIII/74/2015 z dnia 28 maja 2015r.
 • Rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Psary powołanego Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XXV/274/2016 z dnia 22.12.2016r.
 • Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2017 powołanego Uchwałą Rady Gminy Psary Nr III/17/2014 z dnia 18.12.2014r.

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, ze serwis internetowy www.ops.psary.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, ze będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk