Szanowni Państwo, informujemy, że każda środa w Ośrodku Pomocy Społecznej jest dniem pracy wewnętrznej, bez obsługi interesantów.

MAŁYSZOMANIA - opis programu

Program pt. "Małyszomania" jest propozycją działań, których głównym zamierzeniem jest wzrost realnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Psary. Powstał on dzięki aktywności wielu lokalnych instytucji chcących wspólnie przeciwstawić się zachowaniom aspołecznym i zagrożeniom występującym w społeczeństwie.

Cel główny programu:

1. Edukacja dla bezpieczeństwa - ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:

1. Edukacja z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki poprzez:

  • realizację programu profilaktycznego "Pijesz, Palisz - Nie Skoczysz Jak Małysz" ukierunkowanego na eliminowanie agresji, negatywnych postaw społecznych, patologii, zagrożeń jakie niosą ze sobą substancje uzależniające (alkohol, narkotyki, nikotyna) oraz poprzez promowanie sportu, zdrowego stylu życia, naukę asertywności i nabycie umiejętności bezpiecznego zachowania w domu, szkole, przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
  • zajęcia profilaktyczne (warsztaty).

2. Edukacja medyczna:

  • ratownictwo medyczne realizowane poprzez: naukę udzielania pierwszej pomocy - ćwiczenia na fantomie.

3. Edukacja w Internecie:

  • strona internetowa "Dziecko bezpieczne w Internecie",
  • poradnik pt. "Rodzic - szkoła - policja - pomoc społeczna",
  • informacje o przebiegu programu.

Więcej informacji na temat programu na stronie internetowej www.malyszomania.psary.pl

AA+A-