Szanowni Państwo, informujemy, że każda środa w Ośrodku Pomocy Społecznej jest dniem pracy wewnętrznej, bez obsługi interesantów.

Grupa Pomocna Dłoń

Grupa dzieci i młodzieży „Pomocna Dłoń”

  1. Grupa spotyka się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach
    ul. Szkolna 100 od poniedziałku do czwartku w godz. 17:00 – 19:00 oraz w piątki w godz. 15:00 – 19:00
  2. Na Grupę mogą uczęszczać dzieci i młodzież w wieku 7 – 18 lat, wszystkie chętne
    z terenu Gminy Psary oraz wskazane przez pracowników socjalnych, pełnomocnika d/s uzależnień.
  3. Podstawą uczestnictwa dziecka w Grupie jest pisemna deklaracja rodziców.
  4. Nad przyjemną, bezpieczną atmosferą w grupie czuwa wychowawca, pełnomocnik, stażyści, wolontariusze.
  5. Udział dzieci i młodzieży we wszystkich formach pracy Grupy świadczony jest bezpłatnie.

Zadania Grupy:

Głównym zadaniem Grupy jest integracja wszystkich chętnych dzieci oraz wspólne spędzania czasu wolnego w różnych aktywnych formach.

Formy te są w dużej mierze uzależnione od pory roku:

       - zajęcia integracyjne

       - zabawy i gry ruchowo – zręcznościowe, dydaktyczne, edukacyjne

       - pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych

       - zajęcia profilaktyczne

       - zajęcia umuzykalniające

       - zajęcia plastyczne i prace ręczne

       - zajęcia rozwijające zamiłowania i zainteresowania

       - zajęcia sportowe

       - imprezy i uroczystości

       - konkursy, turnieje

AA+A-