Szanowni Państwo, informujemy, że każda środa w Ośrodku Pomocy Społecznej jest dniem pracy wewnętrznej, bez obsługi interesantów.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczna, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, wymagającym pomocy osób drugich w czynnościach dnia codziennego, pielęgnacji, świadczone są usługi opiekuńcze realizowane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Medyczno – Opiekuńczy Alicja Kluczna w Dąbrowie Górniczej.

JAK UZYSKAĆ POMOC?

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania prowadzona jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony:

  • osobiście przez osobę zainteresowaną,
  • listownie
  • telefonicznie
  • przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m.in.:

  • odcinki renty/emerytury;
  • inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny;
  • rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych;
  • wypisy ze szpitala;
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

Odpłatność za wykonywane usługi ustalana jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Psary Nr VIII/74/2015 z dnia 28 maja 2015r.

AA+A-