Szanowni Państwo, informujemy, że każda środa w Ośrodku Pomocy Społecznej jest dniem pracy wewnętrznej, bez obsługi interesantów.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW I WARUNKÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW

Informujemy, że ostatecznym terminem na składanie wniosków o dodatek węglowy lub dodatek dla gospodarstw domowych (obejmujący: pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz zasilany skropolonym gazem LPG, olej) jest 30 listopada 2022r.

UWAGA!!! nowelizacja wprowadziła  art. 2 - ust.3c i 3d .

Ustawodawca wziął pod uwagę sytuację gospodarstw domowych, mieszkających pod jednym adresem (np. dwa domy mieszkalne na jednej posesji, pod jednym numerem miejsca zamieszkania ), które nie dokonały wydzielenia adresu, a w związku z tym nie mogły uzyskać dodatku węglowego. Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.  

W przypadku zaistnienia wątpliwości w zakresie m.in.

  • składu gospodarstwa domowego,
  • braku zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022
  • niewyodrębnionych adresów dla dwóch samodzielnych lokali

zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

 

AA+A-