Ułatwienia dostępu

Szanowni Państwo, informujemy, że każda środa w Ośrodku Pomocy Społecznej jest dniem pracy wewnętrznej, bez obsługi interesantów.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

Zwrot podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach przyjmuje wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe za okres od 1 stycznia 2023r. do 30 czerwca 2024 roku.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania w terminie:

- do dnia 30 września 2024 r.,

- lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Zwrot podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym jeżeli:

1) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku zmiany głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy,

2) jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym w którym dochód nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT przysługuje w wysokości wynikającej z opłaconej faktury za okres od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. oraz od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach przyjmuje wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe. O zwrot VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury za gaz w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Wniosek można złożyć

 • tradycyjnie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00,

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub aplikację mObywatel (wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wnioski składa się nie później niż do dnia 29.02.2024 roku lub w terminie 30 dni od otrzymania i opłacenia faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Refundacji podlega kwota odpowiadająca podatkowi VAT, wynikająca z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury rozrachunkowej za gaz, a nie faktury za prognozę opłat za gaz).

Kto może ubiegać się o refundację?
O refundację podatku VAT może się ubiegać osoba, która:

- używa paliw gazowych do celów grzewczych ze zbiorczej sieci,

- poniosła koszty zakupu tego paliwa (osoba, która zawarła umowę z przedsiębiorstwem energetycznym i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT, tzn. na nią jest zarejestrowany licznik gazu).

Komu przysługuje refundacja?

Gospodarstwu domowemu spełniającemu kryterium dochodowe:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

 • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie dochodów uzyskanych:

 • w 2021 r. w przypadku wniosku złożonego od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.

 • w 2022 r. w przypadku wniosku złożonego od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

 1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez przedsiębiorstwo energetyczne (faktura rozliczeniowa),

 2. dowód uiszczenia zapłaty za fakturę,

 3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:

 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 1. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,

 2. w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

WZÓR WNIOSKU

KARTA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, ze serwis internetowy www.ops.psary.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, ze będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk