Szanowni Państwo, informujemy, że każda środa w Ośrodku Pomocy Społecznej jest dniem pracy wewnętrznej, bez obsługi interesantów.

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Jest to dokument, umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych.

Aby móc zalogować się do aplikacji mKDR i wyświetlić swoją Kartę Dużej Rodziny, konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie elektronicznej formy Karty. Wzór wniosku o Kartę Dużej Rodziny oraz wzory załączników znajdziesz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: link lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wniosek o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny złożyć można w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach. Zachęcamy jednak składać wnioski za pośrednictwem Portalu Informacyjno - Usługowego Empatia – empatia.mpips.gov.pl.

 

Przy wnioskowaniu o elektroniczną formę Karty, konieczne jest wypełnienie załącznika ZKDR-04 – należy podać w nim numer telefonu komórkowego i adres e-mail członka rodziny, dla którego ma być wyrobiona elektroniczna forma Karty, a także należy wskazać, kto będzie mógł wyświetlać Kartę tej osoby (czy tylko ta osoba, czy również rodzic lub małżonek rodzica).

Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny do 31.12.2017 r. mogą bezpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej do 31.12.2019 r.

Jakie funkcje ma aplikacja mKDR?

Aplikacja na smartfony lub tablety posiada kilka funkcji:

  • rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;

  • aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;

  • funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania

  • użytkownika aplikacji;

  • użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych” (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);

  • aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);

  • aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp - podając kod pin.

 
AA+A-