Szanowni Państwo, informujemy, że każda środa w Ośrodku Pomocy Społecznej jest dniem pracy wewnętrznej, bez obsługi interesantów.

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł. na zadanie pod nazwą:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie logopedii”.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje na temat oferty i wymagania kwalifikacyjne są zamieszczone na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach pod adresem:

http://bip.opspsary.rekord.com.pl/5604/dokument/3043

Zapraszamy do składania ofert.

AA+A-