Szanowni Państwo, informujemy, że każda środa w Ośrodku Pomocy Społecznej jest dniem pracy wewnętrznej, bez obsługi interesantów.

Klub Integracji Społecznej 2011

W związku z Uchwałą Nr XLVIII/385/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28.10.2010r. w sprawie uchwalenia lokalnych programów osłonowych z zakresu pomocy społecznej w okresie od lutego do kwietnia 2011r. realizuje swoje zadania Klub Integracji Społecznej. Zajęcia w ramach KIS odbywają się dwa razy w tygodniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach, bierze w nich udział 8 osób z terenu Gminy Psary.

Celem działalności Klubu jest integracja zawodowa i społeczna osób zaliczanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy programu w ramach Klubu Integracji Społecznej będą spotykać się z psychologiem, specjalistą BHP, terapeutą, doradcą zawodowym oraz informatykiem.

Podczas zajęć z psychologiem osoby biorące udział w programie będą miały możliwość nabyć umiejętności z zakresu radzenia sobie ze stresem, zaznajomić się z zasadami komunikacji interpersonalnej, skutecznego porozumiewania się, wzmocnienia samooceny oraz wiary w siebie i własne umiejętności. Spotkania ze specjalistą BHP wyposażą grupę uczestników w podstawową wiedzę z zakresu prawa pracy, obowiązków i uprawnień pracodawcy oraz pracowników jak również zagrożeń czynnikami występującymi w różnych procesach pracy.

Poprzez zajęcia z doradcą zawodowym uczestnicy KIS będą mogli określić własne preferencje i umiejętności zawodowe, poznać instrumenty i usługi rynku pracy, zapoznać się z zasadami konstruowania dokumentów aplikacyjnych. Natomiast zajęcia z informatykiem dadzą szansę na zapoznanie się z możliwościami jakie daje internet podczas poszukiwania pracy, zasadami obsługi poczty elektronicznej oraz systemu operacyjnego Windows.

Klub Integracji Społecznej pozwoli osobom długotrwale bezrobotnym na zmianę postawy z biernej na bardziej aktywną niezbędną do poszukiwania zatrudnienia, pozwoli na wykształcenie takich cech jak obowiązkowość i punktualność, które stanowią podstawę podczas wykonywania czynności zawodowych.

AA+A-