Uncategorised

FE SL kolor poziom br

Marzy Ci się własny biznes? Brakuje Ci funduszy, aby go otworzyć? Planujesz utworzyć nowe stanowisko pracy w swojej firmie? Chcesz zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe? Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie daje Ci możliwość skorzystania z instrumentów rynku pracy, realizowanych w ramach projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. W efekcie realizacji projektu 155 uczestników/uczestniczek podejmie zatrudnienie lub założy własną firmę, Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizacyjnych 290 osób bezrobotnych (154 kobiet i 136 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie. W projekcie oferowane są m. in. staże, jednorazowe środki podjęcie działalności gospodarczej oraz doposażenia stanowisk pracy. Wartość projektu wynosi: 7 482 513,92 zł, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich wynosi: 6 360 136,83 zł.

hasztagi: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie

link: https://bedzin.praca.gov.pl/aktywizacja-osob-bezrobotnych

Starostwo Powiatowe w Będzinie wraz z Fundacją Poradnictwa Pro Bono zapraszają do skorzystania z porad oferowanych w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Będzińskiego. Z bezpłatnych porad skorzystać może każdy, komu sytuacja materialna nie pozwala na pokrycie kosztów odpłatnej porady, a także przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniał w ciągu ostatniego roku pracowników.

Rejestracja na Nieodpłatną Pomoc Prawną prowadzona jest pod numerem telefonu 32 778 78 84 w godzinach:

  • poniedziałek 7:30-17:00,
  • wtorek- czwartek 7:30- 15:30,
  • piątek 7:30-14.

Punkt w gminie Psary zlokalizowany jest przy ul. Szkolnej 100 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach. Porady udzielane są we wtorki i czwartki w godz. 13-17.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na poradę!


 

Harmonogram pracy
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie
powiatu będzińskiego w roku 2023

Numer telefonu do rejestracji: (32) 778 78 84 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej/Poradnictwa Obywatelskiego

Siedziba punktu

Czas pracy punktu

Punkt nr 1

Porad udzielają Adwokaci
i Radcy Prawni

Starostwo Powiatowe w Będzinie

ul. Jana Sączewskiego 6

42-500 Będzin

poniedziałek- czwartek

1130 – 1530

piątek 1000 - 1400

Punkt nr 2

Porad udzielają
Radcy Prawni

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17 A

42-500 Będzin

poniedziałek – piątek
900 --1300

Punkt nr 3

Porad udzielają Adwokaci

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

ul. Szpitalna 85

41-250 Czeladź

poniedziałek - piątek

1100  -1500

Punkt nr 4

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez

Fundacja Poradnictwa

Pro Bono

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II w Siewierzu

ul. Kościuszki 15

42-470 Siewierz

wtorek 1000 - 1400

czwartek 1330 – 1730

piątek 800 - 1200

Gminna Biblioteka Publiczna
w Mierzęcicach

ul. Wolności 62A

42-460 Mierzęcice

poniedziałek 1300-1700

środa 1300 - 1700

Punkt nr 5

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez 

Fundacja Poradnictwa

Pro Bono

Miejska Biblioteka Publiczna
w Sławkowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 4

41-260 Sławków

poniedziałek 1300-1700

środa 1300- 1700

piątek 1300- 1700

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Psarach ul. Szkolna 100

42-512 Psary

wtorek 1300 - 1700

czwartek 1300 – 1700

Punkt nr 6

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji prowadzony przez

Fundacja Poradnictwa

Pro Bono

Zespół Szkół Ogólnokształcących

i Technicznych w Wojkowicach

ul. Źrałków 1

42-580 Wojkowice

poniedziałek 1330-1730

środa 1330- 1730

piątek 1330- 1730

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobrownikach

ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

wtorek 800 - 1200

czwartek 800 - 1200

INFORMACJA O DODATKU OSŁONOWYM w 2024r.

Dodatek osłonowy w 2024r. będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody z roku bazowego 2022r. nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. należy złożyć do 30 kwietnia 2024r, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach ul. Szkolna 100. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:
– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Pobierz nowy WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO


INFORMACJA O DODATKU OSŁONOWYM w 2022 r.

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Informujemy, że wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy, będzie można składać:
• w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach (Szkolna 100, Psary) w wersji papierowej od 07 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
• Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiega się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 12. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.